fredag, september 01, 2006

uppgift: en usel text.

Att välja en texttyp som ofta är dåligt skriven, analysera vad som är dåligt i den och sedan skriva en ännu sämre text kan först tyckas enkelt. Det övergår sen i Gud så svårt! och när det väl kom till kritan så var det enkelt. Kanske på grund av valet: den akademiska texten.

-----------
Rosor är röda och violer är blå hävdar Anders Andersson, författare till Rose Garden (2001), som även skrivit Dandelion Garden (2003) som hyllar det faktum att maskrosor är gula. Kopplingen mellan att rosor är röda och violer är blå och maskrosor gula låter Andersson vara osagt, men mitt syfte med denna text är att peka på de två första punkterna av de tre och påvisa hur det egentligen ligger till.
Bengt Bengtsson menar något motsägelsefullt men ändå sammankopplat till Andersson att rosor inte är röda, undantaget de fall de är röda (undantaget de fall det är en synvilla) och violer ibland blå i Not Always Red (1999). Bortsett från undantagen, som generellt sett inte kan bortses från men specifikt sett kan bortses från, menar Bengtsson även att tomater inte alltid är röda. Jag kommer att bortse från tomaterna.
Som ett tredje fall menar jag att belysa vad Cecilia Cederquist säger i sin Flower Power (1947) om violer, där Cederquist menar att violer inte är blå men rosor alltid röda, men undviker frågan om maskrosor. Denna text har dock blivit förlegad och behöver inte tas i beaktning lika allvarsfullt i sammanhanget på grund av textens höga ålder, som exempelvis Andersson och Bengtsson vilka därför ligger närmare det jag som författare till denna text ser som sanning.
Vad som är sanning kommer inte att behandlas mer i denna text utan vill läsaren gå djupare in på den verkligen meningen av sanning hänvisas läsaren till David Davidsson som skrivit flera verk om sanning, exempelvis The Truth (1960) och Nothing But The Truth (1986). Frågan om sanning kommer jag här med lämna i denna text obesvarad och texten återgår till kärnfrågan i texten.

Motsatsen till Cederquist kan sägas vara Erik Eriksson som nyligen kom med sin Ever In Space? (2006) som behandlar ämnet om violer någonsin är blå och rosor någonsin röda och om inte hela universum helt enkelt är en synvilla (vilket på så sätt kan sammankopplas med Bengtssons Not Always Red). Ever In Space? ligger därför mycket närmare dagens samhälle och det klimat vi lever i idag. Jag vill dock inte hävda att så är fallet utan framförallt mena på att sanningen (sanningen vilken som i stycket ovan förklaras bättre) faller någonstans mellan stolarna och borde lyftas fram mer.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Haha :D

It´s all about me sa...

tack för kommentaren i min blogg:) Nu har ja slutat jobba på Lidingö, jobba rpå pagelle i PK-huset istället from idag...så vi kommer nog inte springa in i varandra mer!