söndag, februari 18, 2007

vad jag ska göra en vecka framåt.

Hemtentamen Vetenskapsteori. I examinationen ingår att du skall formulera och utifrån kurslitteraturen (böckerna och kompendietexterna) diskutera ett vetenskapligt problem; alltså en aspekt av ett område inom medie- och kommunikationsvetenskapen som du själv skulle vilja undersöka. Du får själv välja vilken del av kommunikationsprocessen området skall beröra – produktion, innehåll/text eller reception/användning. Exempel på möjliga områden att studera är; tittande på våldsfilm, principer för nyhetsvärdering eller medial representation, men välj gärna ett annat problem som intresserar just dig.
Området, och möjliga sätt att utforska det, skall belysas utifrån olika vetenskapsteoretiska förhållningssätt. Anta både ett positivistiskt och ett hermeneutiskt perspektiv och diskutera ditt problemområde utifrån dessa. Ta din utgångspunkt, i båda fallen, i följande frågor: Vad är viktigt att veta? Vad är möjligt att veta? Vilken typ av kunskap värderas? Hur bör jag närma mig mitt forskningsobjekt för att nå fram till denna kunskap? Vilken typ av frågor är möjliga att ställa? Vilka svar (möjliga resultat) kan dessa frågor ge svar på? Diskutera svaren på frågorna utifrån de vetenskapsteoretiska perspektiven.

6 kommentarer:

Anonym sa...

tycker du att det är intressant då? det är ju ganska torrt liksom, men jag tycker ändå att det skulle vara en ganska kul uppgift (även om mina kommunikationshistoriska saker är 4179146 ggr roligare, hihi). vad ska du välja?

egoistiska egon sa...

ja, intressant tycker jag verkligen att det är! sen blir det ju lätt lite torrt och meta-krångligt när det handlar om vetenskapsteori. jag kommer antagligen att välja det ämne som vi sen kommer ha i vår c-uppsats, nämligen wikipedia. så, antagligen blir det om wikipedias innehåll.

Kerstin sa...

Jag tycker det lät lite roligt. Vad ska du välja?

egoistiska egon sa...

Wikipedia som sagt, och fokusera på innehållet.

.m. sa...

Du läser Media & Kommunikationsvetenskap på universitetet?

egoistiska egon sa...

Nej, inte på universitetet, men dock på en högskola i Stockholmsområdet... :)